PROJEKTY EU

Naše společnost zahájila realizaci projektu Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Finezza facility s.r.o.

(registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012153), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Realizace projektu bude probíhat od 1.10.2019 do 30.9.2021.

CÍL PROJEKTU:
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností našich zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávaní pracovní činnosti. Do projektu bude zařazeno 10 našich zaměstnanců, pro každého z nich jsou naplánovány vzdělávací aktivity, kdy každý zaměstnanec absolvuje více než 40 hodin vzdělávání.

DÍLČÍ CÍLE:

  1. Zlepšení dovedností našich zaměstnanců v měkkých a manažerských dovednostech, jako jsou oblasti komunikace, týmové spolupráce a další oblasti.
  2. Zlepšení dovedností v obecných IT znalostech s cílem zvýšení jejich kvalifikace.
  3. Prohloubení znalostí cizího jazyka, jenž bude mít pozitivní vliv na komunikaci se zahraničními společnostmi.

FINEZZA FACILITY s.r.o.
Pavlovova 1351/44
Ostrava-Zábřeh
700 30

IČO:29398096
DIČ:CZ29398096

OFFICE

Dagmar Somogyi
Sekretariát

Tel.: +420 603 880 209
Email: office@finezza.cz

OBCHOD

Filip Tomaštík
obchodní manažér

Tel.: +420 731 600 583
Email: obchod@finezza.cz

SERVIS

Tel.: +420 731 600 595
Email: servis@finezza.cz

KÁVA

Jakub Sobek
Obchodní manažer

Tel.: +420 731 600 582
Email: caffe@finezza.cz

FINEZZA